czwartek, 12 listopada 2020

Kierunki pracy po obserwacji wstępnej w grupie III

Analiza obserwacji wstępnej przeprowadzona pod koniec września oraz pierwszej połowie października 2020 roku, w grupie III, wykazała, że najniższy procent uzyskał rozwój poznawczy, następnie rozwój społeczny. Przybliżone wyniki mają- rozwój fizyczny i emocjonalny.

Kierunki pracy wyznaczone po obserwacji wstępnej dla poszczególnych etapów rozwoju:

 

ROZWÓJ  POZNAWCZY

    praca nad rozwojem myślenia przyczynowo – skutkowego (układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych, wyciąganie wniosków);

    praca nad orientacją w przestrzeni (zabawy z elementami kodowania)

    praca nad wypowiadaniem się pełnym zdaniem (opowiadanie nt. wysłuchanej bajki, obejrzanej ilustracji itp.)

    ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową (zabawy typu „znajdź różnicę);

    wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (rozpoznawanie pór roku, powiększanie świadomości ekologicznej)

 

ROZWÓJ  SPOŁECZNY I EMOCJONALNY

    praca nad radzeniem sobie z trudnymi emocjami,

    motywowanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad,

    wzmacnianie więzi między dziećmi w grupie,

    motywowanie do używania zwrotów grzecznościowych,

 

ROZWÓJ FIZYCZNY

    doskonalenie motoryki małej (praca nad prawidłowym chwytem oraz posługiwanie się nożyczkami)

    motywowanie do samodzielnego jedzenia,

    doskonalenie sprawności fizycznej – zwinności ruchów.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza